Toimintasuunnitelma

KIIHTELYKSEN KYLÄN KEHITTÄMISEN JA SAMALLA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN TURVAAMISEKSI JA LISÄÄMISEKSI ON KYLÄLÄISTEN TOIMESTA PERUSTETTU KIIHTELYKSEN KYLÄYHDISTYS RY.  KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA PERUSTUU KYLÄN ASUKKAIDEN TALKOOTOIMINTAAN JA MUUHUN AKTIIVISUUTEEN.

Yhdistys toimii kylän ja kyläläisten edun mukaisesti seuraavin ohjein:

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Vuosi 2020 on Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n 9. toimintavuosi

Kylätapahtumat

Kyläyhdistyksen lyhyen historian aikana on muodostunut jo ”perinteeksi” koettavia kylätapahtumia, jotka järjestetään myös toimintavuotena, sekä joitakin uusia

 • Karaokekerho jatkaa toimintaansa Rauni Karhusen kotona, Satulavaarantie 220, Kiihtelysvaara.
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään palvelupisteellä 25.2.2020 klo 18.
 • Koko perheen Mäkitapahtuma su 8.3.2020 Määtänmäessä MLL:n kanssa.
 • KylätKävelee Startti- tapahtumia suunnitellaan kevään aikana.
 • Kyläpilkkitapahtuma Murtojärven Likolammella, aika ilmoitetaan, säävaraus.
 • Lummelammen lauluilta ke 17.6.2020 klo 18.
 • Kiihtelysvaaran Kesämarkkinat ja Kotiseutupäivät Pitäjäntuvan alueella la 11.7.2020 klo 10-13.
 • Ekumeeninen Kynttiläkirkko Lummelammella syyskuussa.
 • Kiihtelysvaaran pitäjän syysiltamat Suojapirtillä pe 23.10.2020 klo 19.
 • Tapaninajelu Lummelammella su 26.12.2019 klo 15.
 • Mahdollisesti Uuden Vuoden juhlat aattona yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan sekä järjestöjen kanssa.
Aktiviteetteja
 • Yhteistyö Kiihtelysvaaran Urheilijoiden kanssa; kyläyhdistyksen jäsenet toimitsijoina.
 • Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.
 • Jouluvalot kylän kuusessa Joensuu -päivän viikolta lähtien.
 • Joulutulet kylälle Kauneimmat Joululaulut -konsertin yhteydessä.
 • Yhteistyö koulun kanssa, mm. sosiaalisten taitojen stipendit 6. luokan tytölle ja pojalle.
 • Lummelammen siivous-ja kunnostustalkoot ennen Lauluiltaa 2020
 • Kesämarkkinoiden suunnittelutilaisuus toukokuussa 2020
 • Matonpesupaikan huolto- ja valvontatehtävät
 • Määtän Majan huolto- ja valvontatehtävät
 • Ilmoitustaulun ja Lummelammen kukkapenkin laittamiset ja huolto
Kylän kehittäminen

Kyläyhdistyksen keskeisiä tavoitteita on myös edistää kylän elinkelpoisuutta sekä palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä parantamalla yleisiä toimintaedellytyksiä.

 • Joensuun kaupungin kuntalaisten vaikuttamis – ja osallisuustavoitteiden mukaisesti pyritään kaupunginhallinnon kanssa yhteistyössä toteuttamaan Kiihtelyksen kylällä (/Kiihtelysvaaran alueella).
 • uusien asukkaiden saamiseksi ja kylän elinvoiman kehittämiseksi tavoitellaan kaupungin hallinnon kanssa yhteistyössä toteutettavaa Kiihtelyksen markkinointihanketta (sis. tontit, toimitilat
Yhteistyö järjestöjen kanssa
 • Osallistutaan vastavuoroisuus -periaatteella talkootoimintaan muiden järjestöjen tapahtumissa
 • Ollaan mukana aktiivisina toimijoina Kiihtelysvaaran järjestötapaamisissa/tapahtumissa (mm. yhteinen tapahtuma-kalenteri)
 • Kiihtelyksen kyläyhdistys ry on jäsenenä Pohjois-Karjalan kylät ry:ssä, Joensuun kylät ry:ssä, Maaseudun sivistysliitossa,ja MM-Tatti-yhdistyksessä.
 • Toimitaan yhteistyössä Kiihtelysvaara- Seura ry:n kanssa
Muu toiminta

Toteutetaan muuta vuoden aikana tarpeelliseksi ilmenevää toimintaa hallituksen päätösten perusteella.