Toimintasuunnitelma

KIIHTELYKSEN KYLÄN KEHITTÄMISEN JA SAMALLA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN TURVAAMISEKSI JA LISÄÄMISEKSI ON KYLÄLÄISTEN TOIMESTA PERUSTETTU KIIHTELYKSEN KYLÄYHDISTYS RY.  KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA PERUSTUU KYLÄN ASUKKAIDEN TALKOOTOIMINTAAN JA MUUHUN AKTIIVISUUTEEN.

Yhdistys toimii kylän ja kyläläisten edun mukaisesti seuraavin ohjein:

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Vuosi 2021 on Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n 10. toimintavuosi

KYLÄTAPAHTUMAT 2021

Kyläyhdistyksen lyhyen historian aikana on muodostunut jo ”perinteeksi” koettavia kylätapahtumia, jotka järjestetään myös toimintavuotena, sekä joitakin uusia

 • Kyläyhdistyksen 10-vuotisnäyttely Palvelupisteellä helmikuun ajan, avaus ti 2.2.2021 klo 9-11 näyttelyn esittelyä ja kerrontaa

 • Ystävänpäivää ennen pe 12.2.2021 klo 9-11. Kyläyhdistys 10-vuotta näyttelyn esittelyä
 • Yleisön toivomuksesta jotain yhteen tulemista kyläläisille. Esim. UlkoiluTreffit Lummelammella tai muualla, johon pääsee autolla, leikkipaikka, kirkon parkkialue tms. Tavoite tapaaminen, keskustelu, liikkuminen, nähdä toisiaan. Järjestetään maaliskuussa maanantaisin klo 16-17. Mukana Tuire Rautiainen
 • Iltamäki värivaloin. Andy ja Jaana Saxe-Coburg and Gotha ideoivat tapahtuman la 6.2.2021 klo 17-20
 • Karaokekerho jatkaa mahdollisesti toimintaansa Rauni Karhusen kotona, Satulavaarantie 220, Kiihtelysvaara

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään palvelupisteellä 16 .2.2021 klo 18.
 • Koko perheen Mäkitapahtuma su 14.3.2021 klo 15-17. Määtänmäessä
 • KylätKävelee Startti- tapahtumia suunnitellaan kevään aikana.

 • Kyläpilkkitapahtuma Murtojärven Likolammella, aika ilmoitetaan, säävaraus
 • Yhteistyö koulun kanssa, mm. sosiaalisten taitojen stipendit 6. luokan tytölle ja pojalle.
 • Lummelammen siivous- ja kunnostustalkoot ennen Lauluiltaa 2021 sekä ympäristöteema Joensuun kaupungin ja kylän asukkaiden kanssa
 • Matonpesupaikan huolto- ja valvontatehtävät, mahdollisesti puuceen katon korjausta
 • Kesämarkkinoiden suunnittelutilaisuus toukokuussa 2021
 • Ilmoitustaulun ja Lummelammen kukkapenkin laittamiset ja huolto
 • Lummelammen lauluilta ke 16.6.2021 klo 18.

 • Kiihtelysvaaran Kesämarkkinat ja Kotiseutupäivät Pitäjäntuvan alueella la 19.7.2021 klo 10-13.

 • Ekumeeninen Kynttiläkirkko Lummelammella syyskuussa
 • Kiihtelysvaaran pitäjän syysiltamat Suojapirtillä pe 22.10.2021 klo 19
 • Jouluvalot kylän kuusessa Joensuu -päivän viikolta lähtien
 • Tapaninajelu Lummelammella su 26.12.2021 klo 15.

 • Mahdollisesti Uuden Vuoden juhlat aattona yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan sekä järjestöjen kanssa

 • Värivaloin valaistava kuusi kylällä uuden vuoden aattona
 • Määtän Majan huolto- ja valvontatehtävät
 • Nettisivujen jatkuva ylläpitäminen

 

AKTIVITEETTEJA – KYLÄN KEHITTÄMINEN

Kyläyhdistyksen keskeisiä tavoitteita on myös edistää kylän elinkelpoisuutta sekä palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä parantamalla yleisiä toimintaedellytyksiä.

 • Joensuun kaupungin kuntalaisten vaikuttamis- ja osallisuustavoitteiden mukaisesti pyritään kaupunginhallinnon kanssa yhteistyössä toteuttamaan Kiihtelyksen kylällä (Kiihtelysvaaran pitäjän alueella).
 • Uusien asukkaiden saamiseksi ja kylän elinvoiman kehittämiseksi tavoitellaan kaupungin hallinnon kanssa yhteistyössä toteutettavaa Kiihtelyksen markkinointihanketta (sis. tontit, toimitilat)

 • Yhteistyö ja talkoot MSL:n kanssa, mahdollisesti pist´aidan uusiminen.

YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN KANSSA

 • Yhteistyö Kiihtelysvaaran Urheilijoiden kanssa; kyläyhdistyksen jäsenet toimitsijoina
 • Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, esim. Kiihtelysvaaran Energiaosuskunnan 20-vuotisjuhlat, yhteistyö tarjoilu ja musiikki.

 • Osallistutaan vastavuoroisuus -periaatteella talkootoimintaan muiden järjestöjen tapahtumissa
 • Ollaan mukana aktiivisina toimijoina Kiihtelysvaaran järjestötapaamisissa/tapahtumissa (mm. yhteinen tapahtuma-kalenteri )

 • Kiihtelyksen kyläyhdistys ry on jäsenenä Pohjois-Karjalan kylät ry:ssä, Joensuun kylät ry:ssä, Maaseudun sivistysliitossa ja MM-Tatti-yhdistyksessä.

 • Toimitaan yhteistyössä Kiihtelysvaara-Seura ry:n kanssa

 

MUU TOIMINTA

Toteutetaan muuta vuoden aikana tarpeelliseksi ilmenevää toimintaa hallituksen päätösten perusteella.