Toimintasuunnitelma

KIIHTELYKSEN KYLÄN KEHITTÄMISEN JA SAMALLA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN TURVAAMISEKSI JA LISÄÄMISEKSI ON KYLÄLÄISTEN TOIMESTA PERUSTETTU KIIHTELYKSEN KYLÄYHDISTYS RY.  KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA PERUSTUU KYLÄN ASUKKAIDEN TALKOOTOIMINTAAN JA MUUHUN AKTIIVISUUTEEN.

Yhdistys toimii kylän ja kyläläisten edun mukaisesti seuraavin ohjein:

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuosi 2022 on Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n 11. toimintavuosi.

KYLÄTAPAHTUMAT 2022

Kyläyhdistyksen toiminnassa on muodostunut jo ”perinteeksi” koettavia kylätapahtumia, jotka järjestetään myös toimintavuotena, sekä joitakin uusia

 • Ystävänpäivätapahtuma 14.2.2022
 • Karaokekerho jatkaa mahdollisesti toimintaansa
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään palvelupisteellä   
 • Koko perheen Mäkitapahtuma maaliskuussa Määtänmäessä, mäkikilpailu
 • KylätKävelee –tapahtumia suunnitellaan kevään aikana

 • Yhteistyö koulun kanssa, mm. sosiaalisten taitojen stipendit 6. luokan tytölle ja pojalle
 • Lummelammen siivous- ja kunnostustalkoot ennen Lauluiltaa 2022
 • Matonpesupaikan huolto- ja valvontatehtävät
 • Kesämarkkinoiden suunnittelutilaisuus toukokuussa 2022
 • Ilmoitustaulujen huolto ja Lummelammen kukkapenkin laittamiset, kukat kaupan pihapiiriin
 • Lummelammen lauluilta
 • Lummelammen tapahtuma, jossa mm. venekilpailu lapsille
 • Kiihtelysvaaran Kesämarkkinat ja Kotiseutupäivät Pitäjäntuvan alueella la 9.7.2022
 • Ekumeeninen Kynttiläkirkko Lummelammella syyskuussa
 • Kiihtelysvaaran pitäjän syysiltamat Suojapirtillä
 • Jouluvalot kylän kuusessa ja Lummelammella Joensuu -päivän viikolta lähtien
 • Tapaninajelu Lummelammella
 • Mahdollisesti Uuden Vuoden juhlat aattona yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan sekä järjestöjen kanssa
 • Värivaloin valaistava kuusi kylällä uuden vuoden aattona

 • Määtän Majan huolto- ja valvontatehtävät
 • Nettisivujen jatkuva ylläpitäminen

AKTIVITEETTEJA – KYLÄN KEHITTÄMINEN

Kyläyhdistyksen keskeisiä tavoitteita on myös edistää kylän elinkelpoisuutta sekä palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä parantamalla yleisiä toimintaedellytyksiä.

 • Joensuun kaupungin kuntalaisten vaikuttamis- ja osallisuustavoitteiden mukaisesti pyritään kaupunginhallinnon kanssa yhteistyössä toteuttamaan Kiihtelyksen kylällä (Kiihtelysvaaran pitäjän alueella).
 • Uusien asukkaiden saamiseksi ja kylän elinvoiman kehittämiseksi tavoitellaan kaupungin hallinnon kanssa yhteistyössä toteutettavaa Kiihtelyksen markkinointihanketta (sis. tontit, toimitilat)

 • Yhteistyö ja talkoot MSL:n kanssa, mahdollisesti pist´aidan uusiminen.

YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN KANSSA

 • Yhteistyö Kiihtelysvaaran Urheilijoiden kanssa; kyläyhdistyksen jäsenet toimitsijoina
 • Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, esim. Kiihtelysvaaran Energiaosuskunnan 20-vuotisjuhlat, yhteistyö tarjoilu ja musiikki.

 • Osallistutaan vastavuoroisuus -periaatteella talkootoimintaan muiden järjestöjen tapahtumissa
 • Ollaan mukana aktiivisina toimijoina Kiihtelysvaaran järjestötapaamisissa/tapahtumissa (mm. yhteinen tapahtuma-kalenteri )

 • Kiihtelyksen kyläyhdistys ry on jäsenenä Pohjois-Karjalan kylät ry:ssä, Joensuun kylät ry:ssä, Maaseudun sivistysliitossa ja MM-Tatti-yhdistyksessä.

 • Toimitaan yhteistyössä Kiihtelysvaara-Seura ry:n kanssa

AKTIVITEETTEJA – KYLÄN KEHITTÄMINEN

Kyläyhdistyksen keskeisiä tavoitteita on myös edistää kylän elinkelpoisuutta sekä palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä parantamalla yleisiä toimintaedellytyksiä.

 • Toimitaan yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa vaikuttamis- ja osallisuustavoitteiden mukaisesti. Edistetään kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä niin Kiihtelyksen kylällä kuin koko Kiihtelysvaaran pitäjän alueella
 • Uusien asukkaiden saamiseksi ja kylän elinvoiman vahvistamiseksi markkinoidaan Kiihtelystä ja Kiihtelysvaaraa kaupungin kanssa yhteistyössä hyvänä ja viihtyisänä alueena asua ja yrittää sekä viettää vapaa-aikaa
 • Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton eli MSL:n kanssa

YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN KANSSA

 • Yhteistyö Kiihtelysvaaran Urheilijoiden kanssa; kyläyhdistyksen jäsenet toimitsijoina
 • Yhteistyö muiden järjestöjen ja yrittäjien kanssa
 • Osallistutaan vastavuoroisuus -periaatteella talkootoimintaan muiden järjestöjen tapahtumissa
 • Ollaan mukana aktiivisina toimijoina Kiihtelysvaaran järjestötapaamisissa ja pitäjäilloissa ym. tapahtumissa, huolehditaan osaltamme tiedottamisesta ja tapahtumakalenterin ylläpidosta 
 • Kiihtelyksen kyläyhdistys ry on jäsenenä Pohjois-Karjalan kylät ry:ssä, Joensuun kylät ry:ssä, Maaseudun sivistysliitossa ja MM-Tatti-yhdistyksessä
 • Toimitaan yhteistyössä Kiihtelysvaara-Seura ry:n kanssa

MUU TOIMINTA

 • Toteutetaan toimintavuoden aikana muuta edunvalvontaa ja tarpeelliseksi koettavaa toimintaa hallituksen päätösten mukaisesti.