Toimintasuunnitelma

KIIHTELYKSEN KYLÄN KEHITTÄMISEN JA SAMALLA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN TURVAAMISEKSI JA LISÄÄMISEKSI ON KYLÄLÄISTEN TOIMESTA PERUSTETTU KIIHTELYKSEN KYLÄYHDISTYS RY.  KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA PERUSTUU KYLÄN ASUKKAIDEN TALKOOTOIMINTAAN JA MUUHUN AKTIIVISUUTEEN.

Yhdistys toimii kylän ja kyläläisten edun mukaisesti seuraavin ohjein ja periaattein:

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta ja viihtyvyyttä sekä edistää sosiaali- terveyspalvelujen samoin kuin  pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Vuosi 2024 on Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n 13. toimintavuosi.

KYLÄTAPAHTUMAT 2024

Kyläyhdistyksen toiminnassa on muodostunut jo ”perinteeksi” koettavia kylätapahtumia, jotka järjestetään toimintavuotena vuosikellon tavoin. Tämän lisäksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan uusia toimintoja.

 • Karaokekerho jatkaa mahdollisesti toimintaansa
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään palvelupisteellä ma 12.2.2024 klo 18
 • Ystävänpäivätapahtuma Kiihtelysvaaran Pappilassa ke 14.2.2024
 • Koko perheen Mäkitapahtuma maaliskuussa Määtänmäessä su 10.3.2024 klo 15
 • Liikkuva kylä –tapahtuma toukokuussa ? 2024
 • Yhteistyö koulun kanssa, mm. sosiaalisten taitojen stipendit 6. luokan tytölle ja pojalle.
 • Lummelammen siivous- ja kunnostustalkoot ennen Lauluiltaa 2024 ja Kesämarkkinoiden suunnittelua
 • Matonpesupaikan huolto- ja valvontatehtävät
 • Ilmoitustaulujen huolto ja Lummelammen kukkapenkin laittamiset
 • Lummelammen lauluilta
 • Kiihtelysvaaran Kesämarkkinat ja Kotiseutupäivät Pitäjäntuvan alueella la 13.7.2023 klo 9.30–13
 • Ekumeeninen Kynttiläkirkko Lummelammella syyskuussa
 • Kiihtelysvaaran pitäjän Laula kanssain – lauluilta Suojapirtillä
 • Jouluvalot kylän kuusessa ja Lummelammella Joensuu -päivän viikolta lähtien
 • Joulumyyjäiset yhdessä Vaara-Karjalan seurakunnan kanssa
 • Tapaninajelu Lummelammella to 26.12.2024 klo 15 yhdessä Vaara-Karjalan seurakunnan kanssa
 • Mahdollisesti Uuden Vuoden tapahtuma aattona yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan sekä järjestöjen kanssa
 • Määtän Majan huolto- ja valvontatehtävät
 • Nettisivujen jatkuva ylläpitäminen

 

AKTIVITEETTEJA – KYLÄN KEHITTÄMINEN

Kyläyhdistyksen keskeisiä tavoitteita on myös edistää kylän elinkelpoisuutta sekä palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä parantamalla yleisiä toimintaedellytyksiä.

 • Toimitaan yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa vaikuttamis- ja osallisuustavoitteiden mukaisesti. Edistetään kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä niin Kiihtelyksen kylällä kuin koko Kiihtelysvaaran pitäjän alueella.

 • Uusien asukkaiden saamiseksi ja kylän elinvoiman vahvistamiseksi markkinoidaan Kiihtelystä ja Kiihtelysvaaraa kaupungin kanssa yhteistyössä hyvänä ja viihtyisänä alueena asua ja yrittää sekä viettää vapaa-aikaa.

 • Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton eli MSL:n kanssa

YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN KANSSA

 • Yhteistyö Kiihtelysvaaran Urheilijoiden kanssa; tarvittaessa kyläyhdistyksen jäsenet toimitsijoina.
 • Yhteistyö muiden järjestöjen ja yrittäjien kanssa, Toimintavuoden 2024 Kiihtelysvaaran Kesäpäivän suunnittelu ja toteutus tehdään aiempaa tiiviimmin alueen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

 • Osallistutaan vastavuoroisuus -periaatteella talkootoimintaan muiden järjestöjen tapahtumissa.

 • Ollaan mukana aktiivisina toimijoina Kiihtelysvaaran järjestötapaamisissa ja pitäjäilloissa ym. tapahtumissa, huolehditaan osaltamme tiedottamisesta ja tapahtumakalenterin ylläpidosta. 

 • Kiihtelyksen kyläyhdistys ry on jäsenenä Pohjois-Karjalan kylät ry:ssä, Joensuun kylät ry:ssä, Maaseudun sivistysliitossa.

 • Toimitaan yhteistyössä Kiihtelysvaara-Seura ry:n kanssa.

MUU TOIMINTA

 • Toteutetaan toimintavuoden aikana muuta edunvalvontaa ja tarpeelliseksi koettavaa toimintaa hallituksen päätösten mukaisesti.